Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wspieranie wszystkich pracowników

W firmie Schneider Electric kierujemy się zasadami integracji i dbałości. Wiemy, że równe szanse będą miały pozytywny wpływ na naszych pracowników, firmę i świat.​

Ronald

Kierownik zespołu produkcyjnego

Każda osoba z zespołu ma niepowtarzalne mocne strony, które mogą pomóc naszej grupie. Staram się traktować każdego współpracownika z jednakowym szacunkiem i stosować różnorodne rozwiązania, aby wszyscy byli zaangażowani i czuli się uwzględnieni. Doceniam możliwość pracy w zróżnicowanym środowisku, w którym również czuję się częścią zespołu.

Paulina

Koordynator ds. BHP

Ludzie, z którymi pracuję, doceniają różnice i lubią nietypowe postacie. Moje stanowisko pracy szybko dostosowano do mojej niepełnosprawności. Mam do dyspozycji aplikację generującą napisy podczas rozmów, przezroczyste maski i pisemne transkrypcje spotkań oraz pisemne transkrypcje spotkań przy użyciu platformy wspomagającej pracę osób z niepełnosprawnościami i tabletu.

Peter

Kierownik ds. współpracy z weteranami

Firma Schneider Electric zapewnia dostęp do kompleksowej platformy dotyczącej zdrowia i dobrego samopoczucia, która wspiera dobrostan pracowników poprzez kształtowanie zdrowych nawyków, szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia, dobrowolny udział w corocznej ocenie stanu zdrowia, szczepienia przeciw grypie, konsultacje zdrowotne i inne działania wspierające ich zdrowie i dobre samopoczucie.

Aria

Inżynier ds. konstrukcji mechanicznych

Ku mojemu całkowitemu zaskoczeniu, nie popełniłam błędu, będąc otwartą i szczerą w kwestii mojej tożsamości. Poczułam się wyzwolona, wiedząc, że to mój talent i umiejętności otworzyły mi drzwi do tej firmy.

Ilias

Dyrektor ds. strategii korporacyjnej

Pięć razy zmieniałem miasto i uważam, że w jakiś sposób pięć razy zmieniałem też firmę. Za każdym razem, będąc w zupełnie innym środowisku, kulturze i języku, zdobywam zupełnie nowe doświadczenie i czuję ekscytujące oczekiwanie na nieznane.

Wspieranie innowacji i różnorodności

Charlandra dzieli się swoimi spostrzeżeniami: „Pracownicy są bardzo zróżnicowani i to nie tylko pod względem etnicznym, ale także z uwagi na ich różnorodne możliwości. A dzięki tym różnorodnym doświadczeniom możemy tworzyć kreatywne rozwiązania dla naszych klientów”.

Nasze zobowiązanie do równego traktowania płci i integracji wszystkich

Jean-Pascal Tricoire, prezes Schneider Electric, dzieli się z nami, co dla niego oznacza równość płci, oraz podziela zobowiązania przedsiębiorstw, które podjęły się po ogłoszeniu wyników HeForShe IMPACT 10X10X10 Champion i są obecnie uwzględnione w indeksie zrównoważonego rozwoju Schneider Electric.

Dbałość stanowi centrum wszystkiego, co robimy

Równość płac sprzyja równości szans

Sprawiedliwe i równe wynagradzanie naszych pracowników ze względu na posiadane przez nich umiejętności jest biznesową koniecznością, podobnie jak docenianie ich wkładu.

Promowanie integracji LGBT+

Jako przedsiębiorstwo globalne Schneider Electric z dumą podpowiada, że jest w stanie bronić równych praw i uczciwego traktowania wszystkich na świecie. Wspierając standardy ONZ Free & Equal, zobowiązujemy się do promowania kultury szacunku i równości dla społeczności LGBT+.
Odwiedź blog

Integracyjne i dostępne rozwiązania dla wszystkich

Integracja osób niepełnosprawnych opiera się na promowaniu szacunku i zrozumienia, a także wymaga budowania świadomości i edukowania wszystkich pracowników na temat tego, dlaczego ułatwienia dla osób niepełnosprawnych mają znaczenie. Oprócz zwiększania tej świadomości, podejmujemy konkretne działania i całościowo podchodzimy do kwestii integracji osób z niepełnosprawnościami.
Zobacz nasze zobowiązania
Forum Równości Pokoleń ONZ
Valuable 500
Światowe Forum Ekonomiczne — nowe standardy pracy
Współpraca na rzecz rozwoju sprzyjającego integracji społecznej
Wolność i równość
Zasady wzmacniania pozycji kobiet
Globalna Sieć Biznesu i Niepełnosprawności -Międzynarodowa Organizacja Pracy

Światowe uznanie dla naszych działań

W jaki sposób integracja i dbałość o projektowanie wpływają pozytywnie na naszych pracowników, firmę i społeczeństwo oraz przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju? 

 

Firma Schneider Electric dąży do integracji i dbałości o projektowanie, aby zapewnić bezpieczne i integracyjne środowisko pracy oraz podejmuje decyzje biznesowe, które sprawiają, że zrównoważony rozwój staje się rzeczywistością globalną i lokalną. Jako jedna z najbardziej zróżnicowanych i sprawiedliwych firm na świecie, Schneider Electric angażuje się we wspieranie różnorodności, równości, inkluzywności i dobrego samopoczucia swoich pracowników zarówno w firmie, jak i poza nią, zapewniając wszystkim dostęp do energii w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wierzymy w zobowiązania dotyczące różnorodności, równości i integracji (DEI) i koncentrujemy się na równowadze płci poprzez inicjatywy takie jak kampania HeForShe dla kobiet, aby zatrudniać i szkolić je na stanowiska menedżerskie i kierownicze. Jesteśmy liderem w walce z różnicami w wynagrodzeniach ze względu na płeć i uprzedzeniami. Poprzez promowanie integracyjnych i elastycznych zasad pracy, ułatwiamy naszym pracownikom życie i rozwój kariery. Nawiązujemy współpracę z organizacjami, dla których priorytetem jest integracja i dbanie o pracowników, aby pomóc w zmianie standardów pracy wszystkich interesariuszy. Nasza firma to ludzie, którzy akceptują różnice i budują integracyjną kulturę szacunku, w której każdy jest równy, wyjątkowy i bezpieczny, aby dać z siebie to, co najlepsze. Dążymy do integracji osób niepełnosprawnych i zapewnienia dostępności naszych miejsc pracy i obiektów dla wszystkich, stosując zasady uniwersalnego projektowania przy projektowaniu nowych lokalizacji i podejmując środki adaptacyjne tam, gdzie to możliwe w naszych istniejących obiektach. Firma Schneider Electric zamierza poprawiać jakość życia ludzi na świecie poprzez opracowywanie zrównoważonych rozwiązań energetycznych oraz wspieranie kultury integracji i równych szans w pracy. Wierzymy, że wszystkie formy różnorodności wnoszą prawdziwą wartość do firmy, ponieważ różne płcie, pochodzenie etniczne i doświadczenia mogą zapewnić twórcze i nowatorskie rezultaty.