Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

50%

pracowników to kobiety

40%

kadry menedżerskiej to kobiety

30%

kobiet w zespołach kierowniczych

50 milionów

osób z dostępem do zielonej energii elektrycznej

Promowanie równości płci w miejscu pracy

Lider w dziedzinie równości płci

Dzięki 7 kobietom w naszym Komitecie wykonawczym już teraz jesteśmy jedną z firm najbardziej wyrównanych pod względem płci. Mimo to wciąż podnosimy poprzeczkę w zakresie równości płci na wszystkich szczeblach organizacji poprzez zmniejszanie różnic w wynagrodzeniach, zwalczanie uprzedzeń i stosowanie elastycznej polityki pracy/urlopów.
Dowiedz się, jak to robimy

Zamykanie luki energetycznej

Dostęp do energii to podstawowe prawo każdego człowieka

Ponad 700 milionów ludzi nadal żyje bez elektryczności, co ogranicza ich jakość życia, perspektywy nauki i pracy. Jest to nie do przyjęcia, dlatego współpracujemy z ludźmi i partnerami w terenie, aby opracowywać i wdrażać rozwiązania, które rozszerzają dostęp do energii, zapewniając równe szanse rozwoju.
Poznaj nasze rozwiązania dla obszarów bez dostępu do sieci energetycznej

Zwrot ku kwestii równości

Wyróżnienie piąty rok z rzędu

W ramach wskaźnika równości płci Bloomberg Gender Equality Index za nasze zaangażowanie na rzecz równych szans.

Dostępne rozwiązania w zakresie czystej energii

Wraz z fundacją Solar Impulse Foundation identyfikujemy i promujemy rozwiązania na szeroką skalę, zwiększające dostęp do energii.

Innowacyjność i różnorodność idą w parze

Jak różnorodność pod względem płci i pochodzenia etnicznego może zaowocować kreatywnymi rezultatami?

Nowe sposoby na nowe czasy

Wyciągając wnioski z pandemii, należy koniecznie dostosować nasze zasady pracy, pozwalając na elastyczność i poświęcenie czasu rodzinie.

Elektryfikacja bez dostępu do sieci energetycznej jest możliwa

Platforma do zdalnego zarządzania, oparta na chmurze, może pomóc w podłączeniu się do instalacji bez dostępu do sieci energetycznej.

Zalecenia dotyczące zdrowego miejsca pracy

Na podstawie badania, które przeprowadziliśmy z ONZ na temat wdrażania holistycznego podejścia zrównoważonego pod względem płci.

Nie wykluczamy nikogo

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, takimi jak UN HCR, oferując rozwiązania w zakresie dostępu do energii.

Nagradzamy świetność

Tak właśnie rozumiemy nasze praktyki wynagradzania: równa płaca za równą pracę i sprawiedliwe różnicowanie wyników i działań pracowników.

Nasze zobowiązania na rzecz równości przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Zgodnie z naszym celem, jakim jest łączenie postępu i zrównoważonego rozwoju, nasze inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju wspierają 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Więcej o naszym zaangażowaniu w wyrównywanie szans

Różnorodność, równość i integracja

Więcej na temat naszej kultury, wartości i polityki różnorodności oraz integracji w miejscu pracy

Kariera w firmie Schneider Electric

Sprawdź najnowsze możliwości dla Ciebie i buduj z nami swoją karierę.

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Dostęp do wyników i raportów firmy Schneider dotyczących zrównoważonego rozwoju – wszystko w jednym miejscu.

W jaki sposób równe szanse w pracy i sprawiedliwy dostęp do energii dla społeczności mogą tworzyć zrównoważony rozwój? 

Schneider Electric dąży do stworzenia równych szans w pracy w integracyjnym środowisku, w którym ceniona jest różnorodność i włączenie korporacyjne, oraz do rozszerzenia sprawiedliwego dostępu do energii na wszystkie społeczności, aby zrównoważony rozwój stał się rzeczywistością zarówno globalną, jak i lokalną. Jako jedna z najbardziej zróżnicowanych, integracyjnych i sprawiedliwych firm na świecie, Schneider Electric wspiera różnorodność, naukę, podnoszenie kwalifikacji i rozwój swoich pracowników wewnątrz firmy oraz zapewnia dostęp do energii dla wszystkich poza nią, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Zapoznaj się z naszą kartą Equal Commitments (Równych Zobowiązań), która skupia się na równowadze płci poprzez inicjatywy dotyczące zatrudniania kobiet i szkolenia ich na stanowiska kierownicze i menedżerskie. Podkreślono w niej również nasze wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatu i nierównościami społecznymi poprzez dostęp do ekologicznej energii elektrycznej dla wszystkich. Jesteśmy liderem w zwalczaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz nieuświadomionych uprzedzeń, a także w promowaniu polityki integracyjnej i elastycznej pracy, ułatwiając naszym pracownikom życie i rozwój kariery. Jesteśmy zaangażowani w sprawiedliwe, uczciwe płace i oczekujemy godnych standardów pracy od naszych partnerów w łańcuchu dostaw. Nasza firma to ludzie, którzy akceptują różnice i budują integracyjną kulturę szacunku, w której każdy jest równy, wyjątkowy i bezpieczny, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Poznaj nasze dodatkowe rozwiązania dla zielonej i niezawodnej energii elektrycznej, polegające na tym, że współpracujemy z poszczególnymi osobami i partnerami, aby umożliwić społecznościom na całym świecie dostęp do komercyjnie niezawodnej, bezpiecznej, wydajnej i zrównoważonej energii dla równego rozwoju. Firma Schneider Electric zamierza poprawić życie ludzi na całym świecie, opracowując zrównoważone rozwiązania energetyczne i rozszerzając swoje wsparcie dla kultury integracyjnej i równych szans w pracy. Wierzymy, że wszystkie formy różnorodności wnoszą do firmy prawdziwą wartość i wzmocnienie ekosystemu, ponieważ różne płcie, grupy etniczne i doświadczenia mogą przynieść kreatywne i innowacyjne rezultaty.