Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

100%

strategicznych dostawców ma zapewnić godną pracę swoim pracownikom

+10 pkt

wzrost poziomu zaufania naszych pracowników do zgłaszania nieetycznych zachowań, w porównaniu do roku 2021

100%

pracowników szkolonych co roku w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i etyki

Zaufanie korporacyjne w sercu naszej firmy

Zdobywanie zaufania zaczyna się od bycia wiarygodnym

Jest to podstawa tego, co robimy i w co wierzymy. Zaufanie jest podstawą naszych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zarządzania. Dzięki twardym zasadom i procedurom zarządzania, które wspierają nasze zrównoważone i integracyjne cele oraz podstawowe wartości, możemy realizować nasz istotny cel i tworzyć większą wartość dla wszystkich naszych interesariuszy.
Dowiedz się więcej o naszej Karcie zaufania

Zaufanie cyfrowe w sercu naszego ekosystemu

Dostarczanie wartości i zapewnienie wytrzymałości poprzez ograniczanie ryzyka

W ramach naszego rocznego planu oceniamy ryzyko i podejmujemy działania przeciwko zagrożeniom. Dotyczy to praw człowieka, środowiska, postępowania w biznesie, bezpieczeństwa oferty i bezpieczeństwa cybernetycznego - zarówno w zakładach Schneider Electric, jak i u dostawców, kontrahentów oraz w społecznościach, które nas otaczają.
Zapoznaj się z naszym planem

Najważniejsze kwestie o zaufaniu

Łączymy siły z inicjatywą Grupy G7 — Business for Inclusive Growth (B4IG)

Kładziemy nacisk na przestrzeganie praw człowieka i dzielnie się zasadami zaufania, jednocześnie wzmacniając integrację w naszym ekosystemie.

Jedna z najbardziej etycznych firm na świecie

Wyróżnienie Ethisphere® Institute za zaangażowanie na rzecz uczciwości i przestrzeganie wysokich standardów etyki oraz zaufania.

Najlepszy w swojej klasie plan czujności

Jesteśmy dumni, że jesteśmy jedną z firm CAC40, które podjęły znaczące wysiłki w zakresie Duty of Vigilance.

3 zasady bezpieczeństwa stron trzecich

Jak sprawić, byśmy wszyscy mogli się rozwijać w cyfrowym ekosystemie?

Bezpieczeństwo zdefiniowane od nowa

Odkryj 5 strategii dotyczących bezpieczeństwa procesowego i cyberbezpieczeństwa w przemyśle naftowym i gazowym.

Osiągamy więcej niż wymaga norma ISO 26000

Poprzez ocenę strategicznych praktyk i przeprowadzanie audytów u dostawców wysokiego ryzyka.

Nasze zobowiązania na rzecz zaufania przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Zgodnie z naszym celem, jakim jest łączenie postępu i zrównoważonego rozwoju, nasze inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju wspierają 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Więcej o naszym zaangażowaniu w zaufanie

Etyka i zgodność z przepisami

Więcej o naszej etyce, polityce i procedurach zgodności z przepisami.

Barometr Schneider Sustainability Impact

Wszystkie zobowiązania Schneider Electric dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Dostęp do wyników i raportów firmy Schneider dotyczących zrównoważonego rozwoju — wszystko w jednym miejscu.

Jak możemy stworzyć zrównoważony świat sprzyjający włączeniu społecznemu, realizując nasze zasady zaufania?

Firma Schneider Electric angażuje się w ochronę naturalnych ekosystemów i zasobów naszej planety, podtrzymując nasze zasady zaufania poprzez wysokie standardy społeczne, zarządzania i etyczne w drodze do bardziej zrównoważonego i integracyjnego świata. Jako najbardziej zrównoważona i etyczna firma na świecie, Schneider Electric wspiera zrównoważony rozwój i wzmocnienie ekosystemu poprzez przestrzeganie standardów zaufania korporacyjnego oraz wdrażanie zasad i procedur, które dotyczą kwestii środowiskowych i społecznych, tworząc wartość dla naszych partnerów. Zapoznaj się z Trust Charter, kartą zaufania, w której przedstawiamy nasze zobowiązania dotyczące środowiska, zrównoważonego rozwoju i zarządzania, aby osiągnąć cele związane z ekologicznym wpływem i integracją. Nasze zasady zaufania korporacyjnego pomagają nam budować atrakcyjną i zrównoważoną firmę, która stoi na straży uczciwości gospodarczej i stosuje politykę zerowej tolerancji wobec korupcji, przekupstwa i nieetycznych praktyk biznesowych. Zapoznaj się z naszym najlepszym w swojej klasie planem nadzoru, który buduje cyfrowe zaufanie wśród społeczności, oferując bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, a także ograniczanie ryzyka dotyczącego praw człowieka, środowiska i postępowania biznesowego. Sprawdź Trust Line, nasz poufny system powiadamiania dla naszych wewnętrznych i zewnętrznych partnerów, który pomaga zgłaszać wszelkie incydenty niewłaściwego postępowania lub niezgodności z przepisami w celu dokonania przeglądu, aby zagwarantować wszystkim ochronę, bezpieczeństwo i higienę pracy. Firma Schneider Electric dąży do wprowadzenia solidnego ładu korporacyjnego opartego na zasadach zaufania, aby wspierać prawa człowieka w ramach całego systemu wartości oraz budować i wzmacniać integrację w naszych wewnętrznych i zewnętrznych ekosystemach biznesowych.