Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

100%

prezesów krajowych i strefowych zaangażowanych w swoją społeczność

200

lokalnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wzmocnienie działań lokalnych

Trwała mobilizacja indywidualnej energii dla dobra

Stworzony w 2012 roku program VolunteerIn inspiruje ludzi do oddania się społecznościom poprzez mentoring, szkolenia i wkład w inicjatywy zrównoważonego rozwoju od lokalnych partnerów. Wspierając ich, wzmacniamy siłę odpowiedzialnego obywatelstwa i zrównoważonej społeczności.
Zapoznaj się z programem VolunteerIn

Lokalne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Ograniczenie emisji CO2 w Dubaju, ZEA

Ograniczenie o 1400 ton CO2 rocznie dzięki nowemu dachowi słonecznemu w naszym inteligentnym centrum dystrybucji w Dubaju.

Partnerstwo z włoskim ministerstwem edukacji

Szkolenie dla 1 000 studentów przez wolontariuszy Schneider Electric w zakresie efektywności energetycznej i Przemysłu 4.0.

Cyrkularność w Szwecji

Pierwsza działalność o charakterze cyrkularnym z uruchomieniem nowych modeli opracowanych w Szwecji.

Wzmacnianie pozycji kobiet w Chile

Edukacja kobiet z grup ryzyka promowana i wspierana przez lokalne stowarzyszenia w Chile.

Dostęp do czystych zasobów w Kanadzie

Dostęp do czystej wody, energii i wydajnych mieszkań dla rdzennych społeczności w Kanadzie.

Równość w Indiach

Promowanie równości w Indiach dla 24 000 uczniów poprzez zasilanie 100 koedukacyjnych szkół energią słoneczną.

Gospodarka obiegu zamkniętego we Francji

Promowanie gospodarki zamkniętej przez rozszerzenie naszego katalogu o 150 produktów wytwarzanych w obiegu zamkniętym.

E-mobilność w Norwegii

Przyspieszenie e-mobilności w Norwegii, aby cała nasza flota samochodowa stała się w całkowicie elektryczna do 2023 roku.

Nowe życie dla produktów elektrycznych w Hiszpanii

Zapewnianie produktom elektrycznym w Hiszpanii nowego życia dzięki rynkowi internetowemu i ulepszonym instalacjom elektrycznym dla rodzin w potrzebie.

Plany działań na rzecz uzgodnień w Australii

Wspieranie procesu uzgadniania w Australii poprzez pięciokrotne zwiększenie naszych wydatków u lokalnych dostawców.

Lampy słoneczne w Afryce frankofońskiej i na wyspach

Szkoły otrzymują fotowoltaikę z zainstalowanymi urządzeniami do ładowania lamp solarnych w Afryce frankofońskiej i na Wyspach.

Rozszerzanie edukacji energetycznej w Myanmarze

Rozszerzamy edukację energetyczną poprzez tworzenie ośrodków szkolenia zawodowego w Myanmarze.

Bezpieczniejszy dostęp do energii elektrycznej w Brazylii

Bezpieczniejszy dostęp do energii elektrycznej w Brazylii dla gospodarstw domowych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Wsparcie Indii w ramach pomocy doraźnej w zakresie COVID-19

Wsparcie dla Indii w ramach pomocy doraźnej od 6530 darczyńców za pośrednictwem Fundacji Schneider Electric.

Efektywność energetyczna w symbolicznym greckim muzeum

Pokazanie efektywności energetycznej w symbolicznym greckim muzeum w celu podniesienia lokalnej świadomości na temat zrównoważonego rozwoju.

Nasze zobowiązania na rzecz lokalnych społeczności przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Zgodnie z naszym celem, jakim jest łączenie postępu i zrównoważonego rozwoju, nasze inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju wspierają 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Więcej o naszym zaangażowaniu na rzecz lokalnych społeczności

Fundacja Schneider Electric

Jak stymulujemy młodzież energią dzięki naszemu aktywnemu wolontariatowi i sieci lokalnych partnerów.

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Dostęp do wyników i raportów firmy Schneider dotyczących zrównoważonego rozwoju — wszystko w jednym miejscu.

Różnorodność, równość i integracja

Więcej na temat naszej kultury, wartości i polityki różnorodności oraz integracji w miejscu pracy

W jaki sposób lokalne inicjatywy zrównoważonego rozwoju mogą tworzyć pozytywny wpływ na miejscowe środowisko? 

Schneider Electric jest liderem w umacnianiu pozycji lokalnych społeczności, poprzez promowanie lokalnych inicjatyw zrównoważonego rozwoju i umożliwienie partnerom lokalnego przyspieszenia realizacji celów dekarbonizacji poprzez transformację cyfrową i szkolenia. Jako najbardziej zrównoważona korporacja na świecie i lider w cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, Schneider Electric angażuje się w inicjatywy zrównoważonego rozwoju w poszczególnych krajach, aby wzmocnić nasz lokalny wpływ i potencjał zrównoważonej społeczności. Zapoznaj się z naszymi lokalnymi zobowiązaniami, które koncentrują się na inicjatywach zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska, neutralności emisji dwutlenku węgla i integracji na poziomie lokalnym. Poznaj naszą platformę VolunteerIn, która mobilizuje do aktywnego wolontariatu i udziału w zaangażowaniu obywatelskim, wzmacniając integrację społeczną i pogłębiając solidarność z inicjatywami podejmowanymi przez lokalnych partnerów. Pomagamy naszym lokalnym partnerom w znalezieniu odnawialnych i innowacyjnych źródeł oraz rozwiązań, w tym rozwiązań solarnych w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, dostępu do czystych zasobów, szybkiej e-mobilności i możliwości marketingu internetowego dla produktów elektrycznych. Przeznaczamy również środki na zapewnienie szkoleń z zakresu efektywności energetycznej dla uczniów oraz promowanie zasady cyrkularności, wzmocnienia pozycji kobiet i równości na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Odkryj naszą unikalną strukturę, która decentralizuje proces podejmowania decyzji z korzyścią dla środowiska lokalnego i nie przypisuje osób do lokalizacji według funkcji. Ten model pomaga odkrywać globalne inicjatywy i szkoli do pracy z różnymi kulturami i strefami czasowymi, promując różnorodność i sprawiedliwość. Schneider Electric, najbardziej lokalna z globalnych firm, dąży do wykorzystania różnorodności i innowacji w celu promowania miejscowych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, umożliwiając jednostkom i partnerom realizację zrównoważonego rozwoju dla wszystkich.