Nasze marki

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Pomost między postępem a zrównoważonym rozwojem

Od ponad 20 lat nasza fundacja, działająca pod egidą Fondation de France, realizuje inicjatywy filantropijne zgodne z założeniami programu Schneider Sustainability Impact oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, koncentrując się na szkoleniu młodzieży w celu poprawy jakości ich życia i perspektyw zawodowych.

1 milion

osób przeszkolonych w zakresie energii

50 000

wolontariuszy na całym świecie

Szkolenia i przedsiębiorczość

Kształcenie zawodowe i przedsiębiorczość są kluczowymi czynnikami napędzającymi zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

Przekazując naszą wiedzę, poświęcając swój czas, współpracując i wspierając partnerów w terenie, umożliwiamy jednostkom i społecznościom budowanie lepszej przyszłości.

Poznaj nasz program

Program VolunteerIn

Stworzony w 2012 roku program VolunteerIn inspiruje ludzi do oddania się społecznościom poprzez mentoring, szkolenia i wkład w istotne inicjatywy od lokalnych partnerów. Wspierając ich, wzmacniamy siłę odpowiedzialnego obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju.
Poznaj nasze projekty

Partnerstwa fundacji

Zbiórka na rzecz społeczności lokalnych z okazji Światowego Dnia Dobroczynności

Artystyczne orędownictwo na rzecz zmian z ONZ

Czyste innowacje i rozwiązania z Solar Impulse

Modernizacja infrastruktury dla przedsiębiorców w Pakistanie

Zobacz nasze najnowsze projekty i wyniki na naszej globalnej stronie internetowej (w języku angielskim)

Zobacz najnowsze projekty i wyniki Otwiera w nowym oknie

Kampanie pomocy w sytuacjach kryzysowych organizowane przez Fundusz Tomorrow Rising

Tomorrow Rising — Liban

Fundacja przeprowadziła akcję darowizn i pomogła najbardziej poszkodowanym osobom, przywracając energię w domach.

Tomorrow Rising — Indie

Schneider Electric India połączył siły z fundacjami wspólnie uruchamiając kampanię dla poszkodowanych społeczności indyjskich.

Tomorrow Rising — Afryka Wschodnia

Dystrybucja żywności wśród rodzin i małych dzieci w Kenii podczas pandemii, aby zapewnić dostęp do pożywnych posiłków.

Tomorrow Rising — Myanmar

Fundacja Schneider Electric umożliwiła lokalnym krawcom wyprodukowanie 50 tysięcy masek, które zostaną rozdystrybuowane w całym kraju.

Prześlij swój projekt

Chcesz przedstawić inicjatywę stowarzyszenia lub organizacji pozarządowej, do której należysz? Potrzebujesz wsparcia finansowego ze strony Fundacji?
Prześlij swój projekt Otwiera w nowym oknie

Więcej o tym, co robimy dla zrównoważonego rozwoju

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Dostęp do wyników i raportów firmy Schneider dotyczących zrównoważonego rozwoju — wszystko w jednym miejscu.

Barometr Schneider Sustainability Impact

Wszystkie zobowiązania Schneider Electric dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Nasze zaangażowanie na rzecz wszystkich pokoleń

Więcej o naszych inicjatywach wspierających i umożliwiających ludziom rozwój i łączenie pokoleń.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Darmowa"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Widok"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerPL"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Jak Fundacja Schneider Electric na rzecz zrównoważonego rozwoju skupia się na łączeniu postępu i zrównoważonego rozwoju?

Fundacja Schneider Electric na rzecz zrównoważonego rozwoju stawia sobie za cel wdrażanie inicjatyw mających wpływ na zrównoważony rozwój oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), aby umożliwić i wzmocnić pozycję jednostek i społeczności w zakresie przywództwa środowiskowego, społecznego i zarządzania (ESG), poprawić jakość życia i stworzyć integracyjne środowisko pracy. Jako najbardziej zrównoważona i integracyjna firma na świecie, Schneider Electric angażuje się w zrównoważony rozwój biznesu i cele obywatelstwa korporacyjnego, łącząc postęp i zrównoważony rozwój poprzez sprawiedliwą, wysokiej jakości edukację i szkolenia dla wszystkich.  Zapoznaj się z zobowiązaniami Fundacji Schneider Electric, które przyczyniają się do realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez długoterminowe szkolenia zawodowe i działania wolontariackie na całym świecie, ochronę populacji podatnych na zagrożenia i narażonych na ryzyko, pomoc w uruchomieniu systemu edukacji oraz szkolenia zawodowe dla młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji. Poznaj naszą platformę VolunteerIn, która mobilizuje do aktywnego wolontariatu i udziału w zaangażowaniu obywatelskim, wzmacniając integrację społeczną i pogłębiając solidarność z inicjatywami podejmowanymi przez sieci lokalnych partnerów. Nasza Fundacja na rzecz zrównoważonego rozwoju wspiera inicjatywy lokalnych partnerów w zakresie szkoleń i przedsiębiorczości w sektorze elektroenergetycznym w celu uzyskania rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez dostęp do energii oraz promowania sprawiedliwego społeczeństwa dla przyszłych pokoleń. Dowiedz się o tym, jak Fundacja Schneider Electric stworzyła kampanie pomocy kryzysowej Tomorrow Rising, aby zebrać fundusze na pomoc w przypadku katastrof i pandemii, przywrócenie energii i wzmocnienie pozycji lokalnych społeczności. Fundacja Schneider Electric na rzecz zrównoważonego rozwoju oferuje szkolenia i program przedsiębiorczości dla osób, które chcą zdobyć umiejętności, znaleźć pracę lub zostać przedsiębiorcami w sektorze energetycznym. Udziela również wsparcia finansowego, aby zmienić życie i kierunek rozwoju społeczności na całym świecie, przyczyniając się do rozwoju nowych rozwiązań energetycznych, które są bezpieczne, niezawodne i zrównoważone.