Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Pomost między postępem a zrównoważonym rozwojem

Od ponad 20 lat nasza fundacja, działająca pod egidą Fondation de France, realizuje inicjatywy filantropijne zgodne z założeniami programu Schneider Sustainability Impact oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, koncentrując się na szkoleniu młodzieży w celu poprawy jakości ich życia i perspektyw zawodowych.

1 milion

osób przeszkolonych w zakresie energii

50 000

wolontariuszy na całym świecie

Szkolenia i przedsiębiorczość

Kształcenie zawodowe i przedsiębiorczość są kluczowymi czynnikami napędzającymi zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

Przekazując naszą wiedzę, poświęcając swój czas, współpracując i wspierając partnerów w terenie, umożliwiamy jednostkom i społecznościom budowanie lepszej przyszłości.

Poznaj nasz program

Program VolunteerIn

Stworzony w 2012 roku program VolunteerIn inspiruje ludzi do oddania się społecznościom poprzez mentoring, szkolenia i wkład w istotne inicjatywy od lokalnych partnerów. Wspierając ich, wzmacniamy siłę odpowiedzialnego obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju.
Poznaj nasze projekty

Partnerstwa fundacji

Zbiórka na rzecz społeczności lokalnych z okazji Światowego Dnia Dobroczynności

Artystyczne orędownictwo na rzecz zmian z ONZ

Czyste innowacje i rozwiązania z Solar Impulse

Modernizacja infrastruktury dla przedsiębiorców w Pakistanie

Zobacz nasze najnowsze projekty i wyniki na naszej globalnej stronie internetowej (w języku angielskim)

Zobacz najnowsze projekty i wyniki Otwiera w nowym oknie

Kampanie pomocy w sytuacjach kryzysowych organizowane przez Fundusz Tomorrow Rising

Tomorrow Rising — Liban

Fundacja przeprowadziła akcję darowizn i pomogła najbardziej poszkodowanym osobom, przywracając energię w domach.

Tomorrow Rising — Indie

Schneider Electric India połączył siły z fundacjami wspólnie uruchamiając kampanię dla poszkodowanych społeczności indyjskich.

Tomorrow Rising — Afryka Wschodnia

Dystrybucja żywności wśród rodzin i małych dzieci w Kenii podczas pandemii, aby zapewnić dostęp do pożywnych posiłków.

Tomorrow Rising — Myanmar

Fundacja Schneider Electric umożliwiła lokalnym krawcom wyprodukowanie 50 tysięcy masek, które zostaną rozdystrybuowane w całym kraju.

Prześlij swój projekt

Chcesz przedstawić inicjatywę stowarzyszenia lub organizacji pozarządowej, do której należysz? Potrzebujesz wsparcia finansowego ze strony Fundacji?
Prześlij swój projekt Otwiera w nowym oknie

Więcej o tym, co robimy dla zrównoważonego rozwoju

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Dostęp do wyników i raportów firmy Schneider dotyczących zrównoważonego rozwoju — wszystko w jednym miejscu.

Barometr Schneider Sustainability Impact

Wszystkie zobowiązania Schneider Electric dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Nasze zaangażowanie na rzecz wszystkich pokoleń

Więcej o naszych inicjatywach wspierających i umożliwiających ludziom rozwój i łączenie pokoleń.
Jak Fundacja Schneider Electric na rzecz zrównoważonego rozwoju skupia się na łączeniu postępu i zrównoważonego rozwoju?

Fundacja Schneider Electric na rzecz zrównoważonego rozwoju stawia sobie za cel wdrażanie inicjatyw mających wpływ na zrównoważony rozwój oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), aby umożliwić i wzmocnić pozycję jednostek i społeczności w zakresie przywództwa środowiskowego, społecznego i zarządzania (ESG), poprawić jakość życia i stworzyć integracyjne środowisko pracy. Jako najbardziej zrównoważona i integracyjna firma na świecie, Schneider Electric angażuje się w zrównoważony rozwój biznesu i cele obywatelstwa korporacyjnego, łącząc postęp i zrównoważony rozwój poprzez sprawiedliwą, wysokiej jakości edukację i szkolenia dla wszystkich.  Zapoznaj się z zobowiązaniami Fundacji Schneider Electric, które przyczyniają się do realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez długoterminowe szkolenia zawodowe i działania wolontariackie na całym świecie, ochronę populacji podatnych na zagrożenia i narażonych na ryzyko, pomoc w uruchomieniu systemu edukacji oraz szkolenia zawodowe dla młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji. Poznaj naszą platformę VolunteerIn, która mobilizuje do aktywnego wolontariatu i udziału w zaangażowaniu obywatelskim, wzmacniając integrację społeczną i pogłębiając solidarność z inicjatywami podejmowanymi przez sieci lokalnych partnerów. Nasza Fundacja na rzecz zrównoważonego rozwoju wspiera inicjatywy lokalnych partnerów w zakresie szkoleń i przedsiębiorczości w sektorze elektroenergetycznym w celu uzyskania rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez dostęp do energii oraz promowania sprawiedliwego społeczeństwa dla przyszłych pokoleń. Dowiedz się o tym, jak Fundacja Schneider Electric stworzyła kampanie pomocy kryzysowej Tomorrow Rising, aby zebrać fundusze na pomoc w przypadku katastrof i pandemii, przywrócenie energii i wzmocnienie pozycji lokalnych społeczności. Fundacja Schneider Electric na rzecz zrównoważonego rozwoju oferuje szkolenia i program przedsiębiorczości dla osób, które chcą zdobyć umiejętności, znaleźć pracę lub zostać przedsiębiorcami w sektorze energetycznym. Udziela również wsparcia finansowego, aby zmienić życie i kierunek rozwoju społeczności na całym świecie, przyczyniając się do rozwoju nowych rozwiązań energetycznych, które są bezpieczne, niezawodne i zrównoważone.