Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Rozwiązania w zakresie ESG

Bez względu na to, gdzie jesteś na swojej drodze ESG, nasz zespół ekspertów wyjdzie Ci naprzeciw z różnorodnymi rozwiązaniami.

Materiały

Resource Advisor

Teraz wszystkie dane dotyczące energii, ESG i zrównoważonego rozwoju mogą znajdować się w jednym miejscu, dzięki czemu ich wizualizacja, raportowanie i podejmowanie decyzji jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Co to są rozwiązania z zakresu ESG?

Znaczenie raportowania przez firmy kwestii dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego nieustannie rośnie. Klienci, pracownicy, inwestorzy i agencje ratingowe uważnie obserwują, jak firmy radzą sobie z zagadnieniami dotyczącymi ESG. Firma Schneider Electric wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań związanych z ESG, w tym w zarządzaniu danymi i regulacjami, doradzając w zakresie zasobów oraz pomagając w poruszaniu się po ratingach i regulacjach.

Jak to wygląda w praktyce?

Każda strategia klienta w zakresie ESG jest unikalna i dostosowana do jego specyficznych potrzeb, jednak zazwyczaj zaczynamy od zidentyfikowania priorytetowych zagadnień ESG na poziomie firmy, branży i interesariuszy. Obejmuje to zbieranie i analizowanie danych dostarczanych przez firmę. Następnie porównujemy je z ratingami i ocenami ESG i znajdujemy obszary wymagające poprawy. W dalszej kolejności, korzystając z wiedzy naszych ekspertów, materiałów i zdobytych spostrzeżeń, opracowujemy nową strategię, aby pomóc klientom w przekazywaniu bardziej odpowiednich danych. Nasze usługi dotyczące ESG obejmują badanie luk ratingów i ocen, ocenę istotności, wymianę doświadczeń związanych z ESG, zarządzanie danymi, zgodność i raportowanie wskaźników ESG oraz tworzenie raportów ESG/CSR.