Serbia

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Možete izabrati drugu državu da biste pregledali raspoložive proizvode ili posetiti našu globalnu veb lokaciju i pročitati informacije o kompaniji.

Izaberite drugu državu ili region

 

Alati za električne proračune

Set mrežnih alata za proračune

Alati za proračune niskonaponske električne mreže

Alati za električne proračune
 • Karakteristike

  Alati za električne proračune podrazumevaju set od 7 pomoćnih mrežnih alata napravljenih da Vam pomognu u :
  • Prikazu strujno-vremenskih krivih za 1 do 8 prekidača
  • Proveru diskriminacije između dva prekidača i prikaz njihovih krivih zaštita
  • Pretrazi svih prekidača koji mogu biti selektivni sa definisanim prekidačem
  • Pretrazi svih prekidača koji mogu ponuditi kaskadiranje sa definisanim prekidačem
  • Prikazu krivih dva uređaja za diferencijalnu zaštitu (RCD) i provera njihove diskriminacije
  • Izračunavanju poprečnih preseka kablova i rasporedu kablova
  • Proračunu padova napona i proveru maksimalnih dužina 

  Svi alati predlažu generisanje izveštaja
  Bez potrebe za preuzimanjem instalacije, direktan pristup sa Vašeg veb-pregledača.
  Može se koristiti na računaru ili tabletu.

  Ovi alati su zasnovani na dobro poznatom Schneider Electric Ecodial softveru.
  Ovi novi alati na mreži će postepeno zameniti Curve Direct i Direct Coordination.

  Kliknite ovde za pristup alatima za električne proračune  Prednosti

  • Lakše od staromodnog papirnog kataloga i koordinacionih tabela.
  • Brže od komplikovanog softvera za proračune električne mreže.
  • Usklađenost sa Schneider Electric niskonaponskim zaštitnim uređajima i prekidačima.
  • Bez učitavanja, bez softvera na računaru, dovoljan je samo veb-pregledač! 

  Primene

  Vi ste konsultant ili projektantska kuća, alati za električne proračune Vam mogu pomoći:
  • Da proverite padove napona na projektu.
  • Za projektovanje instalacija kada su potrebne informacije o podešavanju zaštite i vremensko-strujne krive.
  • Za projektovanje instalacija koje zahtevaju neprekidnost napajanja.
  • Za optimizaciju troškova instalacije.
  • Za pravljenje rasporeda kablova i izbor adekvatnog poprečnog preseka kabla, za veću pouzdanost sistema. 
  Vi ste ugovarač, alati za električne proračune Vam mogu pomoći:
  • Za brzu proveru i identifikaciju gubitaka u kablovima tokom otklanjanja kvarova.
  • Za određivanje poprečnog preseka kabla tokom instalacije.

  Kada se susrećete sa proširenjem postojeće instalacije ili sa povećanjem snage potrošača:

  • Za novo podešavanje zaštite da biste videli rezultat na vremensko-strujnim krivama.
  • Za novo podešavanje zaštite uzimajući u obzir diskriminaciju i optimizaciju troškova proširenja
  • Za izbor prekidača uzimajući u obzir diskriminaciju.
  • Za proveru da li je postojeći kabl odgovarajući.
  • Za proračun veličine kablova i pomoć inženjerima tokom projekta proširenja.

  Vi ste proizvođač razvodnih ormana, alati za električne proračune Vam mogu pomoći:

  • Za podešavanje zaštitne jedinice i prikaz rezultata na vremensko-strujnoj krivoj.
  • Za podešavanje zaštitne jedinice kada je obavezna diskriminacija.
  • Za izbor novih prekidača kada je obavezna diskriminacija.
  • Za optimizaciju razvodnog ormana zahvaljujući koordinaciji zaštite.
  Vi upravljate objektom ili ga održavate, alati za električne proračune Vam mogu pomoći:
  • Tokom zamene kablova.
  • Za identifikaciju gubitaka u postojećoj instalaciji.
  • Za ponovno projektovanje električnog sistema.
  Za razumevanje osnovnog uzroka problema i kako biste ga rešili:
  • Kada se suočite sa problemom zaštite od isključivanja.
  • Kada se suočavate sa problemom koordinacije zaštite.
  • Kada se suočavate sa problemom diskriminacije u zaštiti.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.