Naši brendovi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Dobro došli na veb lokaciju Schneider Electric

Dobro došli na našu web lokaciju.

Usluge nabavke

Komplementarne usluge snabdevanja

Prilagođavanje strategije nabavke odgovarajuće veličine

Ključ uspešnog programa za nabavku energije su pravi ugovori sa odgovarajućim dobavljačima u pravo vreme. Bez obzira na to da li energiju kupujete interno ili preko treće strane, potrebni su vam najkorisniji ugovori za energiju sa uvidima u prilike u vezi sa energijom i opcije obnovljive energije za vaš proces kreiranja budžeta za energiju. Nabavite sveobuhvatnu strategiju upravljanja energijom dizajniranu da vas postavi u poziciju da ostvarite te ciljeve.

5 ključeva za bolju kupovinu energije

Istražite 5 promenljivih koje čine vašu nabavku energije tako složenom i zašto isti pristup za sve može da bude neuspešan.

team meeting

5 jednostavnih načina za pronalaženje ušteda na energiji

Ostvarite cilj kada se radi o uštedi energije. Odvojite 5 minuta da biste istražili ove jednostavne načine za smanjivanje potrošnje energije.

Istražite dodatne resurse i perspektive u vezi sa nabavkom energije

Pregled statističkih podataka u štampanoj formi i na tabletu
Otkrijte uštede koje se kriju u vašem računu za električnu energiju.
Uz protok energije i podataka, današnje tržište energije razvija se brže nego ikada pre. Računi za komunalne usluge su složeniji nego što mislite. Ako želite da ostvarite uštedu energije, morate da upravljate složenošću energije i da se pripremite za budućnost. Saznajte gde se nalaze skriveni troškovi na računima.
Preuzmite elektronsku knjigu Otvara u novom prozoru

Globalni energetski izgledi

Otkrijte najnovije globalne energetske trendove, koji obuhvataju političke uticaje, promenjivost potrošačke robe, promene u nepotrošačkim aspektima, uticaj vremenskih prilika, nove prilike na tržištu i izdvajanje od dobavljača.
Saznajte više
Podrazumevani alternativni tekst

Vizuelizovanje podataka

Automobilski delovi u fabrici

Efikasno korišćenje energije

Podrazumevani alternativni tekst

Podsticanje rasta održivosti

Obratite se našim stručnjacima

Chat

Da li imate pitanja ili trebate pomoć? Tu smo da vam pomognemo!

1. Šta je to nabavka energije?

Jednostavno rečeno, nabavka energije je taktičko realizovanje kupovne energije. To vezuje strateške faktore nabavke energije u spoljnom sektoru - geografske nijanse, opcije snabdevanja i raznovrsnost dobavljača - sa internim, uključujući oblik i veličinu opterećenja, toleranciju na rizik i ciljeve održivosti. Kako tržišta energije postaju sve teža za snalaženje, nove tehnologije i sve razvijenije strukture ugovora menjaju pravi pristup nabavci energije. Postizanje pravog balansa između uštede troškova, upravljanja rizicima i mešavine robe, uključujući obnovljivu energiju i tradicionalnu energiju, zahteva integrisanu strategiju snabdevanja. To znači da nabavka energije nije samo konačna faza ugovaranja za snabdevanje energijom, već i sveobuhvatan, konkurentan proces koji joj prethodi. Profesionalci kompanije Schneider Electric za snabdevanje električnom energijom su tim veoma stručnih konsultanata za energiju sa dubokim razumevanjem geografskih tržišta i pokretača tržišta energije, kao i prilika za snabdevanje klijenata.

2. Kako funkcioniše nabavka obnovljive energije?

Kako obnovljiva energija postaje sve ekonomičnija u pogledu energetskih opcija proizvedenih pomoću fosilnih goriva, naša misija je da pomognemo našim klijentima da integrišu čista, obnovljiva rešenja u svoje strategije snabdevanja. Globalne, korporativne strategije u vezi sa obnovljivom energijom i strategije nabavke čiste tehnologije pomažu da se otkriju izazovi i prilike koje proističu kao deo procesa nabavke obnovljive energije. Ove prilike mogu da uključuju ugovore o eksternoj kupovini električne energije, interno distribuiranu proizvodnju, sertifikate o energetskim atributima (EAC), smanjenje emisije ugljenika ili druge nove prilike u vezi sa energijom. Naši stručnjaci za nabavku dobro su upućeni u tradicionalne i obnovljive izvore energije, uključujući i one koji su još uvek rano u razvoju. Imamo sveobuhvatno iskustvo, globalni doseg i transparentne procese za identifikaciju pravih projekata za obnovljivu energiju i čiste tehnološke proizvode, kako za komercijalne, tako i za industrijske organizacije.