Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Är det möjligt att ha kontinuerligt spänning på en shuntspole(MX) för effektbrytare

Ja, du kan ha en stående frånsignal(spänning) på shuntspolen eftersom moderna spolar inte tar skada av detta.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?