Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esgraf och bakgrundsbilder
Esgraf kan använda följande format som bakgrundsbilder (planritningar). Bildformat: BMP, DIB, JPG, JPEG, GIF, PNG Vektorformat: WMF, EMF, XPS Med...
Digital Sentry Kan man sätta max bildström till en klient?
Du kan, i ControlPoint, justera bandbredden mot servern under inställningar. Detta görs per klient i klienten.   
Vilken spänning kan man högst använda för meggning av Masterpact MTZ?
Isolationsmätning av Masterpact MTZ görs enligt stycket 8.3.3.4 i IEC60947-1. Tabell 12A talar om att följande spänning kan användas:   AC 2200 V...
Konfigurera ett CLC-kort
Svar: Gå in i "Välj kolumner" och "välj alla" (se bild)
Vad betyder den röda lysdioden märkt ERR som blinkar på M241 PLC?
Den röda LED-märkta ERR blinkar / snabb blinkar på M241-seriens PLC. Vad betyder det? Det finns tre typer av ERR-LED blinkande: Regelbunden blink...
SecurityExpert, Hur får man reda på vilken ipadress en SP-C eller SP-C-WEB är inställd på
Alternativ 1: Sätt en bygel mellan NA och L1 på Reader1-plinten, och starta om kontrollern. Då sätts adressen tillfälligt till 192.168.111.222 och...
Vad är skillnaden mellan Compact NS och Masterpact (MCCB och ACB)?
Både isolerkapslade brytare (MCCB) och luftisolerade brytare (ACB) används för att sluta och bryta kretsar i en elanläggning. I princip har de samma...
Vad ska jag göra om Ecoreach inte startar och meddelar "Ecoreach failed to start. Please contact the administrator."?
Ecoreach använder sig av bland annat Google Chrome. Följande förutsättningar behöver minst vara uppfyllda för att Ecoreach ska fungera: Microsoft...
Exportera och Importera variabler i Unity och, hur?
I tidigare versioner av Unity var man tvungen att välja formatet txt för export av variabler som skulle editeras i Excel. Det fungerade bara för enkla...
Felaktig kommunikation i XBTN200, #204 connecting.
XBT N200 fick c:a år 2006 ändring på RS485 RJ45 inkopplingen för kommunikation. Pinne 4 och 5 kastades om för att bättre stämma med annan standard....
Resultat 1 - 10 av 100