Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad gäller för installationsdosor i brandklassade väggar?

Schneider Electric har ett brett sortiment av brandklassade dosor - Multifix Fire - som vid montering i brandklassade väggar gör att aktuell brandklassning hos väggen bibehålles. EI 30, EI 60 och EI90 för väggar. EI30 och EI60 för tak. Typgodkännande enligt SINTEF 050-0204 som bifogas nedan. Multifix Fire dosorna har en fabriksmonterad brandskyddsplatta i dosans botten som expanderar när den utsätts för värme. Dosorna bygger på VP-2 basen och har justerbara och vridbara dosringar som gör att uttag/brytare alltid hamnar i rätt läge. Noggrannhet krävs vid håltagning och placering av dosorna i en brandklassad vägg. Om du använder standard Multifix installationsdosa istället för Multifix Fire så måste brandväggen byggas upp enligt traditionell metod, se bifogad monteringsinstruktion + bifogat SITAC 0371/01 typgodkännande.
EI 30 respektive EI 60 står för att konstruktionen skall motstå brand 30 minuter respektive en timme. Boverkets uppgift är att ställa kraven på brandskydd genom byggregler. Hur man i detalj utformar en vägg eller ett bjälklag för att uppfylla kraven är däremot upp till den som bygger. Förslag på lösningar finns i olika brandskyddshandböcker, till exempel från Svensk byggtjänst eller Brandskyddsföreningen. Byggmaterialtillverkarna har också information om hur deras produkter skall kombineras för att uppnå en viss brandmotståndsklass. Om du är osäker bör du vända dig till en yrkesman.
 

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?