Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur bygger jag en vägg i brandklass EI 30 respektive EI 60?

EI 30 respektive EI 60 står för att konstruktionen skall motstå brand 30 minuter respektive en timme. Boverkets uppgift är att ställa kraven på brandskydd genom byggregler. Hur man i detalj utformar en vägg eller ett bjälklag för att uppfylla kraven är däremot upp till den som bygger. Förslag på lösningar finns i olika brandskyddshandböcker, till exempel från Svensk byggtjänst eller Brandskyddsföreningen. Byggmaterialtillverkarna har också information om hur deras produkter skall kombineras för att uppnå en viss brandmotståndsklass. Schneider Electric har ett brett sortiment av brandklassade dosor - Multifix Fire - som kan monteras i brandklassade väggar med bibehållen brandklassning EI 30 och EI 60. Typgodkända enl. SITAC 0371/01. Om du är osäker bör du vända dig till en yrkesman.
 

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?