{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Sök med nyckelord eller ställ en fråga","searchBtn":"Sök","error":"Ange ett sökord"}}
{}

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nej","feedback":{"title":"Vad kan vi göra för att bli bättre?"},"submitButton":"Skicka","successMessage":"Tack för din feedback","title":"Var det här till hjälp?","feedbackPercentLabel":"personer tyckte att det här var till hjälp","captcha":{"error":"Markera rutan"}}}
Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Måste man vara behörig för att koppla snabbkopplingsdon?

Ja det måste man.

Redan av rubriken på standarden framgår det:
Snabbkopplingar för permanent anslutning i den fasta installationen
Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations
SVENSK STANDARD SS-EN 61535 


Med fast anslutning / installation menas att skarvarna,
ledningarna och fördelningsblocken sitter fast i varandra. 
INTE nödvändigtvis att kablarna eller blocken är fastsatta på underlager

I standarden under Scope finner man nedanstående text;
NOT 8 Installationssnabbkopplare är avsedda att installeras av instruerad eller yrkeskunniga personer.
NOT 9 Nationella regler anger vem som får utföra in-och urkoppling av snabbkoppling.

 

Men det är inte det viktigaste skälen till behörighetskravet, utan det är struktur och dimensionering enligt nedan.

 Förläggning av ledningarna och tillbehör

Yttre påverkan med hänsyn till:
- Dragpåkänning, åtgärd; Dragavlastning
- Slag eller stöt, åtgärd;    Ledningssystemets mekaniska egenskaper, placering, extra mekaniskt skydd 
                                         Kablarn under golv eller ovan innertak ska dras så att den inte kommer
                                         att skadas genom kontakt med golv, innertak eller deras fästanordningar.

 Val av ledarare ( och fördelningsblock) med hänsyn till:

  •       Säkring
  •       Belastning
  •       Förläggningssätt
  •       Omgivningstemperatur (dvs. korrektionsfaktorer för olika förhållanden),
  •       Färgmärkning
  •       Nyckling av kontakte 

Dimensionering av ledare och skyddsutrustning ska följa Elinstallationsreglerna SS 436 40 00
och dess anvisningar om korrektionsfaktorer vid t.ex. anhopning av flera ledningar,
förläggning på stege, vägg, förhöjd temperatur mm.
det krävs fackkunskap och yrkeskunnande för det.

Utforska mer

Hittade du inte det du letade efter?

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycker mer.
Utforska mer