{}

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Sök med nyckelord eller ställ en fråga","searchBtn":"Sök","error":"Ange ett sökord"}}

Vilken brytförmåga har en jordfelsbrytare, 6 eller 10kA ?

En jordfelsbrytare har ingen brytförmåga utan där pratar man om kortslutningshållfasthet dvs en jordfelsbrytare kräver alltid ett separat överlast och kortslutningskydd. Alternativt kan man använda en sammanbyggd apparat, en sk personskyddsautomat (RCBO) typ DPN Vigi.

Var det här till hjälp?

Utforska mer
Produkt:
A9Z21440
Utforska mer
Produkt:
A9Z21440