Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur sätter jag upp LPA för att analysera LON bakom en AS

Det krävs licens för att köra LPA och NIC-852.
Starta Loytec LPA program.
Öppna NI "Network Interface Selector"
välj "Remote LPA Assignment"
välj "Show All Devices"
Välj "Assign/Add" för att knyta mot bestämd port tex. LIP_001
Finns inte AS så välj "Add Device" för att lägga till den manuellt.
Det måste finnas ett definierat Lon nät på AS för att det ska fungera.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?