Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur skapar jag en backup från en fristående AS.

Logga in på Workstation och anslut mot AS´n sedan markera Automation Server
i träd vyen och höger klicka och välj backup.

Efter att backupen är utförd och vill spara backupen lokalt på datorn.
Så markera Local mappen under backup sets så finns din backup där, höger klicka på backupen och välj save to.

Sedan kan du göra en restore i en AS med samma (system version).

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?