Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur återställer man IFM (TRV00210) till fabriksinställningar utan mjukvara?

Effektbrytare av typen Masterpact och Compact NSX kan anslutas till ett modbusnätverk med IFM (artikelnummer TRV00210). Om kommunikationen inte fungerar kan IFM behöva återställas till fabriksinställningar. Återställningen kan göras utan verktyg eller mjukvara.

Proceduren nedan återställer IFM till fabriksinställningar, vilket innebär att kommunikationsparametrarna automatiskt kommer anpassas till trafiken från modbusmastern

Återställa IFM (TRV00210) till fabriksinställningar

  1. Notera brytarens modbusadress (vred X1 och X10).
  2. Sätt vreden X1 och X10 på 0. Indikering COM börjar lysa med fast sken.
  3. Sätt vredet med hänglåssymbol till olåst läge
  4. Tryck på och håll knappen Test intryckt under en minut.
  5. Återställ brytarens adress (vred X1 och X10).
  6. Prova kommunikationen till brytaren med följande inställningar:
    • Baud rate: 19200
    • Paritet: Even
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?