Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är värmeförlusten för en ATV12 ?

Värmeförlusten för ATV12- anges i bilagan. Se kolumnen som anger effekt vid nominell ström,(Power dissipated at nominal current)

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?