Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur nedgraddera runtime i en HMIGTO operatörspanel?

Varje version av VijeoDesigner (VJD)har sin version av runtime. När en operatörspanel har fått ett nyare runtime (os el. operativsystem) så kan det inte direkt nedgradderas till ett äldre. Måste detta göras t.ex. p.g.a. man bara har en äldre version av VJD kan man göra enl. nedan.
Ladda applikationen till en "USB-stick" (USB minne) (Ladda till File system). Sätt USB-stickan i panelen. Svara jag på fråga från panelen att installera denna applikation. När applikations laddningen är klar, har också den äldre runtime versionen  laddats.
Dock stämmer inte detta helt, för GTO panelerna har blivit uppgraderade.
Schneider Electric har släppt en uppdaterad HMIGTO som endast stöder Vijeo Designer Runtime V6.2 SP4.1 (eller högre).
Anledningen till detta beror på att det nyligen (början 2016) uppdaterades med ökat DRAM-minne.
Chipet har uppgraderats till 256 MB (128 MB användbar).
Kontrollera DOM på klistermärken på baksidan av HMI. Om det börjar med 16, är det här den senaste versionen.
Om du försöker ladda ner ett projekt med en Vijeo Designer-version som är äldre än Vijeo Designer V6.2 SP4.1,
får Ni se felet "Inkompatibel version av runtime".
Vänligen uppdatera Vijeo Designer till V6.2 SP4.1 eller högre.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?