Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad gäller vid Modbus ändterminering ?

Seriella kommunikationsslingor med Modbus daisy chain skall alltid termineras i varje ände. På den apparat som sitter sist i slingan används ett ändmotstånd typ VW3A8306DRC eller resistor på 120 Ohm.

Även i den ände där modbusmastern är monterad skall terminering ske om denna är längst ut på slingan. Många masterapparater har inbyggd terminering. Den kan aktiveras genom till exempel hårdvara på DIP-switch eller genom mjukvara i inbyggda webbsidor.

På gateway typ IFE (Ethernet Interface), där man kan ansluta upp till 12 st IFM (Modbus interface) med sammankopplingsplint, måste termineringen alltid vara aktiverad . Den är avaktiverad vid leverans.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?