Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det HDMI uttag i TEK och INKA kanaler?

Ja det gör det.Tag datalock 5113950 och bricka 5113968.
HDMI kontakten som passar i brickan heter 5150831.
Vill man blinda det andra hålet heter blindpluggen 5113979.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?