Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur läsa o skriva till andra Modbus TCP enheter från TM221?

Se i SoMachine proj. för skriva och läsa i en annan Modbus TCP enhet.
192.168.1.51 har vår PLC.
192.168.1.52 har den externa enheten.
Skriver %MW100-%MW109 (10st) i den externa enheten och hämtar det från %MW200 i vår enhet.
Läser %MW150-%MW159 (10st) i den externa enheten och lägger det i %MW210 i vår enhet.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?