Teknisk FAQ

Ställ en fråga

C4 vad betyder det?

C4 är beskrivning av vilken korrosivitetsklass ytbehandlingen klarar
I vår katalog beskriver vi skillnaden på korrosivitetsklasserna, se bifogad pdf.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?