Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ändrar man max hastigheten på ATV31 eller ATV312 så att man kan köra över 60Hz?

Parameter HSP bestämmer den maximala hastigheten för omriktaren och parameter tFr bestämmer det maximala värdet som HSP kan justeras till.
Som standard är tFr inställd på 60Hz. Vid byte av Motorfrekvens - bFr ändras detta tFr till 72Hz.

För att öka hastighet mer än 72 Hz - Gå till DRC menyn och Set parameter tFr. Detta kan justeras upp till 500 Hz. När du har sparat ändringen, gå till inställningsmenyn > HSP och justera upp till önskad hastighet.

Om din motor är en special motor som är dimensionerad för frekvenser över 50 Hz eller 60 Hz. såsom till exempel en 300Hz spindelmotor , ändra parameter FrS i  DRC-menyn till passande märkfrekvensen för motorn.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?