Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man använda hjälpkontaktblock LADN*** i säkerhetskretsar

Standard 60947-4-1 är en standard som gäller för kontaktorer och startapparater medan standard 60947-5-1 gäller för manöverkretsapparater t.ex hjälpreläer och hjälpkontaktblock.
För att använda hjälpkontaktblock i säkerhetskretsar måste de uppfylla kravet på länkade kontakter enligt standard 60947-5-1 vilket hjälpkontaktblock LADN.. gör.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?