Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man koppla in flera stycken dimmerpuckar 1360217 på samma återfjädrande tryckknapp?

Tekniskt sett går det att koppla in flera stycken dimmerpuckar 1360217 på samma återfjädrande tryckknapp men för att få en god funktion krävs att dimmerpucken har anslutning för s.k "synktråd" och denna saknas hos nuvarande version av dimmerpucken.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?