Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Krävs det nolla (N) vid inkoppling av schneiders nya LED-dimmers?

Vid inkoppling av dimmerpuck 1360217 och LED uni-dimmer 400VA krävs det ingen nolla (N). 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?