{}

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Sök med nyckelord eller ställ en fråga","searchBtn":"Sök","error":"Ange ett sökord"}}

Var kopplar man in inkommande fas & nolla när fasskenan är monterad på era personskyddsbrytare iDPN Vigi?

Ingen anslutningsadapter finns utan man får koppla in kablarna i samma hål men under skenan.

Var det här till hjälp?

Utforska mer
Produktfamilj
Acti9 iDPN Vigi
Utforska mer
Produktfamilj
Acti9 iDPN Vigi