Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Var kopplar man in inkommande fas & nolla när fasskenan är monterad på era personskyddsbrytare iDPN Vigi?

Ingen anslutningsadapter finns utan man får koppla in kablarna i samma hål men under skenan.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?