Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Inkoppling av insignal av passiv analog givare (2-tråds) till TM3 analoga ingångskort.

Se bifogad inkopplings anvisning för TM3 analoga ingångar med exempel på passiva givare (2-tråds).
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?