{}

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Sök med nyckelord eller ställ en fråga","searchBtn":"Sök","error":"Ange ett sökord"}}

What are the internal consumption (burden) specification of the ION8650 IO expander module

Issue
Control power specifications of the ION8650 IO expander module

Product Line
ION8650

Environment
Metering application requiring control for the metering devices

Cause
Need to assess burden of IO expander module of the ION8650

Resolution
The power consumption of the 8650 IO Expander is around 2.5 W minimum (typical) and less than 5 W maximum.

Var det här till hjälp?