Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Går det att ha en PC hylla i väggskåp ?

Det går om man monterar horisontella skenor i dörr.
För att montera PC hylla på insidan av väggskåp (500, 600 eller 800 bredd) så behövs följande:

500mm
Hylla NSYSDT5
Skenor NSYTFPCRN5

600mm
Hylla NSYSDT6
Skenor NSYTFPCRN6 

800mm
Hylla NSYSDT8
Skenor NSYTFPCRN8

Att beakta vid montage är låsanordningen i dörr så att den inte störs 
samt max bealstningsvikt för dörr.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?