Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Problem med Esmikkoserver

De verktyg som finns för Esmi Access, Esmikko Service Manager, Configuration Tool och även SQL management studio ska stängas av efter det att de har använts.
Lämna inte dessa program igång under längre tider.
Om ni gör felsökning under dagen så stäng ned dessa program.
Lämna dem endast igång om ni fått rådet från supporten.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?