Teknisk FAQ

Ställ en fråga

MLS - Bli av med larmet, Generella frånkopplingar?

För att bli av med detta larm, gå in under Punkt - Ny punkt fellarm
Välj Brand Esmi, fel under fellarm och under feltyp välj Generella Frånkopplingar i system
Ange i vilket system den skall finnas och från vilken linje felet kommer - tryck sedan skapa.

Nu skall felet vara bort. Vill man presenterar det så anger man på vilka terminaler på det stora larmkortet.
För mer information se konfigurationsmaualen som är bifogad.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?