Teknisk FAQ

Ställ en fråga

FX - Tvinga Intellia 301/S och 401/S till normal position

Ibland kan det förkomma att Intellia EM301/S eller EM401/S (larmdons styrnings moduler) hamnar i fel position.
För att rätta till detta håll Larmdon tyst/Återstart knappen intryckt så länge LCD displayen blinkar när centralen startas upp.
Detta antingen vid spänningssättning eller efter att resset knappen på MC2 kortet tryckts.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?