Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esgraf Configuration Server, Kan inte logga in i klient, felkod 34

Felkod 34  = För många klienter inloggade samtidigt.
Licensen tillåter bara ett visst antal samtidigt inloggade klienter.

Logga ur någon annan klient först eller beställ en utökning av licensen.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?