Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är default user/password för homeLYnk/spaceLYnk ?

Username: admin    Password: admin
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?