Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad har ni för ohmvärde på givarkabeln till era termostater för golvvärme ?

10 kOhm vid 25°C
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?