Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ställer jag in automatisk återstart efter tillfälligt strömavbrott på ATV600/900?

Avaktivera skydd för ofrivillig start på körsignal
Som standard finns det ett skydd för ofrivillig start om t.ex. körsignalen ligger kvar hög efter ett spänningsfall, fel eller liknande så låser sig omriktaren i nSt (Freewheel stop) status och körsignalen måste togglas för att driften skall starta.
Man kan stänga av detta skydd genom följande:
1. Välj – 5 Complete settings
2. Välj – 5.5 Command och Reference
3. Välj – Type of 2-wire control till Level
Detta gäller även när man använder en bygel mellan +24V och Di1 för direktstart.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?