Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Apollo XP95, högt värde

 Har detektorn ett värde som överstiger 34 är detektorn smutsig och skall bytas ut.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?