Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Är det någon gångtidsreserv i det elektroniska tiduret E1338020?

Det är 24 timmars gångtidsreserv.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?