Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur tömmer man minnet på en FX eller en FX-Net central

  • Gör centralen spänningslös
  • Sätt dit configbygel
  • Översta ratten under SA-kort/-kontakt skall stå på E (2 hack vänster)
  • Nedre ratten på F (1 hack vänster)
  • Starta centralen på batteri
  • Svara på frågan i displayen.
  • När det är klart bryt spänningen
  • Ta bort bygeln
  • Återställ rattarna till 0
  • Starta upp centralen på nytt
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?