Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur kopplar jag in en Mjukstartare typ ATS01N2**QN för start via kontaktor?

För att styra mjukstarten med direkt spänningspåslag via tex en kontaktor så behövs kontakterna Li+ och Li2 byglas.
Detta medför att när kontaktorn ovanför drar, gör mjukstartaren en mjukstart.
 
Obs vi rekommenderar att använda kontaktor och motorskydd till dessa mjukstartare.
 
Detta gäller följande modeller:
 
ATS01N206QN
ATS01N209QN
ATS01N212QN
ATS01N222QN
ATS01N232QN

Se bilaga för kopplingsbild

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?