Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esmi Access - Ställa in begränsade rättigheter för enhetsåtkomst i Esmi Access

Logga in i Esmikkoklienten, gå in på den aktuella "Användartypen".
Gå in i "Användarrättigheter".

Leta upp "Enhetskonfiguration".
Ställ in enbart "Läsrättighet" för "Enhetskonfiguration" i Esmikko klienten.
Klicka på "Tillbaka". Klicka på "Spara" för användartypen.

Skapa en operatör med ovan användartyp, och logga in i Esmi Access-klienten med denna klientanvändare.

Denna klientanvändare kan nu enbart utföra kommandon (omstart, kvittera, urkoppla, m.m.) på de olika enheterna och in-/utgångar i Esmi Access-klienten utan att ha åtkomst att se eller ändra detaljer i konfigurationen.


 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?