Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan Wiser Energy och PowerTag användas för debiteringsmätning?

Av olika skäl avråds från detta. Bland annat måste lägenhetsinnehavaren ha möjlighet att avläsa sin egen förbrukning.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?