Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är det för benämning och E-nummer på strömförsörjningsplint till HMIDT732 ?

Detta gäller samtliga skärmar föt HMIGTU, HMIDT351, HMIDT551, HMIDT651, HMIDT542, HMIDT642, HMIDT732, HMIDT643, HMIDT752, HMIDT952.
Plinten har följande uppgifter och säljs i 5-pack.
Benämning: HMIZGPWS 
E-nummer: 4508093 

I övrigt så finns det även en annan FAQ som kan hjälpa dig med E-nummer sökning generellt enligt nedan

Man kan söka på  E-nummner via vår produktkatalog samt på vår portal MySE eller via SEG's hemsidan
Länk till produktkatalogen
https://www.schneider-electric.se/sv/all-products/
Länk till MySE
https://www.mysese.schneider-electric.com/mysedv/login.do
Länk till SEG
http://www.seg.se/sv/E-nummerbanken/
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?