Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken rörelsevakt/Pir ska jag använda till LED belysning?

Då ska du använda en rörelsevakt med nollanslutning (typ Basic 2300 eller Multi2300).
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?