Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esgraf, Hur gör man ett övervakningsfönster ?

Klicka på "Visa Övervakningsfönster"
Klicka på "Ny" och skriv in ett namn för fönstret.
Markera en komponent som ska läggas in i fönstret. Håll ner CTRL och dra komponenten till fönstret.
Högerklicka i rubriken på fönstret och välj "Spara".

Fönstrena är globala för lokala system och per arbetsstation för ECS-system.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?