Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Estudio, är det en separat licens för detta program?

Ja det krävs en egen licens för att använda programmet fullt ut.
Programmet kan installeras tillsammans med Esmi Suite och då hamnar programmet i demoläge.
I demoläge kan programmet göra alla funktioner men då passerkortets tryck skrivs ut kommer det att också läggas en text över hela kortet "NO LICENSE"
Detta gör att programmet kan provas och testutskrifter kan också testas innan licens köps till programmet.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?