Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esmikko, Hur får man ut en rapport över vilka kort som inte har använts på betämd tid.

I Esmi Access finns det en färdig rapport för detta.

+ Huvud meny-> Rapporter -> Fliken "Passerkort använt"
+ Ställ in datum för senaste användning.
+ Eventuellt välj "Organisation" för att begränsa.
+ Klicka på "Sök".
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?