Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilket nyckelvred skall användas vid montage i EXXACT apparatdosa med centrumplatta med 22mm hål WDE002230?

Som jalusibrytare eller dörr öppnare kan nyckelvred ZB5AG7 E3734051 3-lägen med återfjädring till mittläget användas + kontaktdon ZB5AZ103 E3733806 2NC kontakter
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?